Ensemblemønstring i Voksen kirke

Ensemblemønstring i Voksen kirke

Publisert av Dag Krohn den 28.01.16.

Alle møter senest kl 10.45 for å høre på og støtte opp under de gruppene som spiller. Foreldre er selvfølgelig veldig velkomne som publikum hele dagen, eller deler av den. Som dere ser av spilleplanen er de fleste ferdige kl 1200. Det er en gruppe seniorer som spiller rundt kl 13.30. Klokken 15 er det premieutdeling for gruppe 2 og 3. Jeg tror at aspirantene og juniorene da også får diplom og en vurdering (gruppe 1).Voksen Skoles Musikkorps ønsker også I år å invitere ensembler fra skolekorpsene i Vestre Aker bydel, til festival i Voksen Kirke.

 

Formålet med festivalen er å øke spilleglede og samspillforståelse gjennom å spille i grupper fra 2-10 medlemmer, både med like instrumenter og på tvers av instrumentgrupper.

Det spilles i 3 klasser:

·  Klasse 1, Barneskole

·  Klasse 2, Ungdomsskole

·  Klasse 3, Videregående skole

Dersom det er deltagere fra flere aldersklasser i samme ensemble, stiller ensemblet i den klassen der flertallet av deltagerne aldersmessig hører hjemme.

Klasse 1 har inntil 5 minutter, klasse 2 har inntil 7 minutter og klasse 3 har inntil 9 minutter.

To fagdommere vil dømme under konkurransen. Det gis en skriftlig faglig tilbakemelding på konserten. Denne er formet slik at den er til hjelp i videre arbeid med ensemblespillet.
Det gis poeng og rangering av de 3 beste i Klasse 2 og 3. Klasse 1 får kun en skriftlig vurdering. 

  1.  

Antrekk: Korpsgenser
Foreldre skal selvfølgelig komme å høre på.