Hva skjer i mai?

Hva skjer i mai?

Publisert av Dag Krohn den 29.04.15.

 

Smestad skoles musikkorps 

Hva skjer i mai? 

 

 

Søndag 10. mai marsjseminar på skolen 

Sted: Smestad skole 
 
Tid: 

 • Juniorer og seniorer: kl 12.00-16.00

 • Aspiranterkl 12 - 14 

Husk: 

 • Gode sko 

 • Matpakke og vannflaske 

 • Juniorer og seniorer: instrument, marsjhefte, noter til alle marsjene som skal spilles, noteklype, bæresele, etc 

 • Aspiranter: ikke instrument, etc 

Sigurd leder marsjseminaret 10. mai. 

Ikke uniform. 

Arrangementskomiteen serverer frukt. 

 

 

 

Onsdag 13. mai tog med skolen i nærmiljøet 

Sted: Smestad skole 

Tid: Barna møter på skolen til vanlig tid, men IFØRT uniform.

Vi samles kl 09.30 i store gymsal.Korpset går med skolen i nærmiljøet. Det er musikantene som går på Smestad som spiller, men hvis andre har anledning er det flott. 

 

 • Gode sko 

 • Matpakke og vannflaske 

 • Juniorer og seniorer: instrument, marsjhefte, noter til alle marsjene som skal spilles, noteklype, bæresele, etc 

 • Aspiranter: ikke instrument, etc 

 

 

Vi trenger noen som kan bake kaker. 

Vi skal øve sammen med koret. 

I år blir det ikke et stopp og servering i en barnehage. Toget går tilbake til skolen. Da barna ikke skal hjem etter toget i år, vil noen voksne ta imot uniformer og instrumenter i på SMAKS MAXI.

 

Der vil uniformen bli merket med navn slik at barna kan hente den igjen på kvelden i forbindelse med øvelsen. 

 

Mats leder korpset.  

 

 

 

17. mai 

Sted: Smestad skole 

Tid: Korpset møter kl. 07.20 

 • Gode sko 

 • Matpakke og vannflaske 

 • Instrument, marsjhefte, noter til alle marsjene som skal spilles, noteklype, bæresele, etc 

Korpset spiller fra kl.07.45  
Sarah leder korpset.

Kl.08.00 - FLAGGHEISING PÅ SKOLEN 

Koret synger. 

Korpset og koret skal spille/synge sammen noen stykker på morgenen. 

Aspirantene spiller ikke på morgenen.   

 

Kl.09.15 - BARNETOGET 2.- 7.TRINN. 
Fremmøte sjøsiden v/hjørnet Rådhuset/ Heyerdahlsgt. 

Christine og Bernt går ved siden av fanen.   

 
Avmarsj til Festningsplassen v/Akershus festning. 
Vi går som skole nr. 15 i toget. 

 

kl.11.00 - Ankomst Rådhusplassen v/Nobels Fredssenter. 
Elevene må ikke tas ut av toget før ankomst Nobels Fredssenter. Foresatte må gi beskjed til ansvarlig voksen når de henter sitt barn. Skolens ledelse vil ha med seg mobiltelefon: 95029877 - 91322753 

Kl.15-17 ETTERMIDDAGSARRANGEMENT PÅ SKOLEN 
Tid: Korpset møter kl 14.40.

 

Togstart kl.15.00 fra Smestad skole, 

I ettermiddagstoget spiller seniorene en marsj og deretter juniorene /aspirantene neste marsj – slik fortsetter det annenhver gang. 

Toget ender opp i store skolegård på Smestad skole