Oppstart høst 2018

Oppstart høst 2018

Publisert av Mats Kjelling den 09.08.18.

Vel overstått sommerferie !

 

Korpssesongen braker i gang ved skolestart, og her kommer litt informasjon om første uka. Kan være lurt å starte allerede nå med å sjekke at instrumentet fungerer, smøre ventiler og blåse/spille noen toner i dagene framover :-)

 

Øvelse søndag 19.august kl.17:00 - 18:30 og spilling første skoledag

VIKTIG! Gjelder alle junior,  samt seniorer som går på Smestad skole. Husk at de som var aspiranter i vår nå har blitt juniorer.

- Sted: Smestad skole, nedre gymsal

- Husk: Noter, instrument og godt humør.

- Spilling første skoledag mandag 20.august: Oppmøte i gymsalen kl.08:30 presis. Oppvarming og gjennomspilling. Spilling ute i skolegården kl.09:00 for alle førsteklassingene. Ferdig ca. kl.09:15.

 

Første øvelse onsdag 22.august kl.18:00

HUSK!: Instrument, noter og godt humør. 

- Junior: Oppmøte kl.17:45. Klar til spilling kl.18:00. Øvelse fra kl.18:00 - 19:30

- Senior: Oppmøte kl.17:45. Klar til spilling kl.18:00. Øvelse fra kl.18:00 - 20:00

- WSG: Øvelse fra kl.20:00 - 20:45.

 

Oppstartseminar på Gjøvik fredag 24. - søndag 26.august

- se vedlegg for mer informasjon. Senior reiser opp med buss på fredag ettermiddag. Juniorer reiser opp lørdag morgen.

 

Gleder meg til å ta fatt på en ny spennende korpssesong. Nyt de siste feriedagene, så sees vi snart.

Med Vennlig Hilsen

Mats Kjelling

Oppstartsseminar 2018 Gjøvik informasjonsskriv.doc