Terminliste for SSMK

Publisert av Dag Krohn den 13.11.15.

TERMINLISTE SSMK 2015

 

SOMMERFERIE 

 

August

17.august            Første skoledag etter ferie.

Uke 35                 Oppstart individuelle spilletimer og samspill

26.august            Styremøte

28.-30.august    Oppstartseminar Gjøvik. (juniorer deltar fra lørdag 29.8)

                               (NB! Husk at dagens aspiranter er juniorer fra august og at dagens 2.års juniorer er seniorer fra august)

 

September

14.september   Valgdag. Individuelle spilletimer utgår

23.september   Styremøte

Uke 38                 Loppeuke – Loppemarked 19. og 20. september

Uke 40                 Høstferie. Individuelle spilletimer og samspill utgår.

 

Oktober

Uke 40                 Høstferie. Individuelle spilletimer og samspill utgår.

Uke 41                 Oppstart samspill nye aspiranter.

21.oktober         Styremøte                                               

24.-25.oktober Seminar og konsert alle korpsavdelinger deltar.

                               Lørdag 24. oktober oppmøte på skolen

                             Seniorer og juniorer møter kl 10-15 (16 for WSG)

                             Aspiranter møter kl 10-12

                            Søndag 25. oktober oppmøte på Ridehuset på Akershus festning

                            kl 11:00 Slagverk og innrigg

                            kl  11:45 Oppmøte senior og junior

                            kl 13:00 Oppmøte aspiranter

                           kl 12:00 - 13:15 Senior på scenen, juniorer i ensemblerom

                            kl 13:30 Fellesstykker på scenen

                            kl 14:00 - 15:30 Generalprøve

                            kl 15:30 Mat

                               Festkonsert kl 17.00.

28.oktober         Spesialarrangement for junior og seniorkorps istedenfor ordinært samspill.  Aspirantkorpset har samspill som vanlig.

31.oktober         Aspirantseminar Grindbakken Skole

 

November

7. november     Snarky Puppi-konsert – Victoria Jazzscene – Frivillig. Påmelding. Bernt sender reminder.

21 november    Underholdningskampen kl 0930-12.00 på Oslo Katedralskole, både junior- og seniorkorpset deltar. Underholdningskampen er en helt ny underholdningskonkurranse for skolekorps på Østlandet.

                               25. november   Styremøte

 

Desember

2. desember      Huskonsert / julekonsert i Skøyen kirke med utdeling av luer kl 1900-2100

16. desember   Siste samspill før jul for juniorer og seniorer

16. desember   Siste samspill før jul for aspiranter

16. desember   Skolegudstjeneste i Skøyen kirke. Korpset spiller på begge skolegudstjenestene.

24. desember   Julaften gudstjeneste i Skøyen kirke kl 1400 –  seniorkorpset spiller

 

 

TERMINLISTE SSMK 2016

 

 

Januar

06. januar           Oppstart samspill aspirantkorps

30. januar           Ensemblemønstring Voksen Kirke. Arrangør: Voksen skoles musikkorps

 

 

 

 

Februar

17. februar         Årsmøte avholdes 17. februar kl 1815

Uke 8                    Vinterferie. Individuelle spilletimer + samspill utgår for alle avdelinger

 

Mars

Uke 12 – Påskeferie. Individuelle spilletimer + samspill utgår

 

 

April

 

 

 

Mai

5. mai                    Kristelig Himmelfart. Individuelle spilletimer utgår.

8. mai                   Marsjseminar alle korpsavdelinger

13. mai                 Lokalt skoletog for elevene på Smestad Skole. Spilling for barnehage.

13. mai                 Samspill som vanlig for alle avdelinger.

16. mai               2. pinsedag. Individuelle spilletimer utgår.                          .

17. mai                                 17.-mai arrangementer med flaggheising på skolen, tog i byen og deltagelse på skolens ettermiddagsarrangement.

25. mai                 2. pinsedag. Individuelle spilletimer utgår

Uke 22                 Rekrutteringskonsert for nye aspiranter (Gjelder musikanter som går på Smestad skole)

 

 

 

Juni

Uke 24                 Siste uke for individuelle spilletimer

1. juni                   Siste ordinære samspilløvelse for junior- og hovedkorps

10. juni                Siste samspilløvelse for aspirantkorpset                                                                                            

xx. juni               Huskonsert og sommerfest

xx.-xx. juni         Tur for aspiranter og juniorer til …………..

23. juni                 Siste skoledag før sommerferien

xx.-xx. juni         Tur for hovedkorpset (seniorer + WSG) til ……………

 

 

SOMMERFERIE